Nová kampaň rozšiřuje pole působnosti

Když jsme před čtyřmi lety začali připravovat koncept mediální kampaně Perspektiva, zaměřenou na podporu vzdělání v technických oborech, nedrželi jsme toto téma v rukou poprvé. Ještě několik let předtím jsme spolu s tehdejším vedením Hospodářské komory uvažovali o větší propagaci projektu Naše škola a Studuj řemeslo, ale k větší akci se tehdy nerozhoupala ani jedna ze zúčastněných stran.

O to víc jsme byli překvapeni a musím říct, že i nadšeni, když do námi připravené koncepce kampaně Perspektiva zapadly jak zájem středních škol, tak potřeba jednotlivých regionálních zaměstnavatelů z řad úspěšných, převážně strojírenských firem. Světlo světa tak spatřil dlouhodobý projekt, cíleně směřovaný k rodičům žáků základních a středních technických škol a učilišť, který rehabilituje technické profese a technické vzdělávání v očích veřejnosti. Ta dlouhá desetiletí žila v předsudcích, že mladá generace, aby se měla dobře, se musí práci ve výrobě vyhýbat.

Do realizace kampaně jsme dali to nejlepší, co v nás je, a vznikly unikátní příběhy firem a jejich lidí, kteří psali historii tohoto ekonomického prostoru v minulém čtvrtstoletí. Byly to fascinující příběhy, které mnohdy začínaly v garážích a končily ve velkých výrobních halách, začínaly u jednoho soustruhu a končily zakázkami v mnoha státech světa. Tyto prezentace spolu s články sledující dění i letos uveřejňujeme ve speciálních přílohách po dobu jednoho čtvrtletí týdnů.

Soubor těchto prezentací byl publikován ve speciálním časopise s názvem DOBRÉ POVOLÁNÍ a tento časopis byl distribuován všem rodičům žáků devátých a osmých tříd v okrese Opava a na Krnovsku. Současně jsou tištěná média podporována zdařilou vizuální kampaní na velké LED obrazovce v centru Opavy a samostatném webu www.perspektivy.eu. Záměr je jasný, vytvořit takovou kampaň, která bude v našem regionu nepřehlédnutelná a použitím forem co nejatraktivnější. Jsem přesvědčen, že se nám to podařilo.

Do letošního ročníku byly opět vtaženy významné instituce, které posouvají naši kampaň o úroveň výš. Krajský úřad, VŠB – Technická univerzita, Hospodářská komora či obchodní dům Breda pomohou letos zatraktivnit obsah příloh a publikací. Součástí kampaně byl také Veletrh povolání, konaný ve dnech 24. – 25. října ve Víceúčelové hale v Opavě. Také firmy přispívají ke kampani aktuálními nabídkami pracovních příležitostí. Máme radost, že letos vychází časopis DOBRÉ POVOLÁNÍ v rekordním počtu 40 stran. Několikaměsíční přípravy tímto vydáním končí a my startujeme patnáctitýdenní maraton, na jehož konci si – jak doufáme – budeme moci říct, že to zase mělo smysl.

Zdenek Jeník
vydavatel
REGION OPAVSKO

LINASET a.s. Fasto group s.r.o STROJÍRNA Vehovský s.r.o. ARAKO spol. s r.o. FERRAM a.s. ISOTRA s.r.o. PRESTAR spol. s r.o. Hansen Elektric spol. s r.o. CNC Bednář s.r.o. Opavanet OPaLL-AGRI s.r.o. GANEKO spol. s r.o. KAAPA CNC s.r.o. BRANO group a.s. RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny, s.r.o. HON – KOVO s.r.o. BREDA & WEINSTEIN Moravskoslezský kraj PF PLASTY CZ s.r.o. SOU stavební Opava, p.o. OSTROJ Opava a.s. VŠB – Technická univerzita Ostrava SŠ automobilní Krnov, p.o. REGION OPAVSKO Hanke strojírna s.r.o. Labortech ELFE Bašista Presshydraulika s.r.o. SŠT Opava SŠ průmyslová a umělecká, Opava, p.o. Haberkorn SŠ průmyslová, Krnov, p.o. Komutex Erdrich Umformtechnik s.r.o. SPŠ stavební, Opava, p.o.