Kontaktní informace

Lukáš Šovčík
koordinátor kampaně
+420 608 807 180
sovcik@regionopavsko.cz
Jan Kuzník
koordinátor kampaně
+420 725 352 171
jan.kuznik@regionopavsko.cz
Lucie Tvrdoňová
koordinátor kampaně
+420 777 719 372
lucie.tvrdonova@regionopavsko.cz
LINASET a.s. Fasto group s.r.o STROJÍRNA Vehovský s.r.o. ARAKO spol. s r.o. FERRAM a.s. ISOTRA s.r.o. PRESTAR spol. s r.o. Hansen Elektric spol. s r.o. CNC Bednář s.r.o. Opavanet OPaLL-AGRI s.r.o. GANEKO spol. s r.o. KAAPA CNC s.r.o. BRANO group a.s. RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny, s.r.o. HON – KOVO s.r.o. BREDA & WEINSTEIN Moravskoslezský kraj PF PLASTY CZ s.r.o. SOU stavební Opava, p.o. OSTROJ Opava a.s. VŠB – Technická univerzita Ostrava SŠ automobilní Krnov, p.o. REGION OPAVSKO Hanke strojírna s.r.o. Labortech ELFE Bašista Presshydraulika s.r.o. SŠT Opava SŠ průmyslová a umělecká, Opava, p.o. Haberkorn SŠ průmyslová, Krnov, p.o. Komutex Erdrich Umformtechnik s.r.o. SPŠ stavební, Opava, p.o.